เกาะม้า

เกาะม้า อยู่ใกล้ไกับเกาะเชือก ไม่มีชายหาดซึ่งหากมองผิวเผินจะดูเหมือนกองหินขนาดใหญ่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเท่านั้น จุดเด่นของ 2 เกาะนี้อยู่ที่จุดดำน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงาม ระหว่าง 2 เกาะนี้มีกระแสน้ำเชี่ยว จึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นที่มา ของเกาะเชือก ส่วนเกาะม้า รูปร่างของเกาะคล้ายกับห้วม้ากลางทะเล ปะการังอ่อนหลากสีที่ปกติแล้วจะพบแต่ใจน้ำลึก สามารถพบเห็น ได้ที่ระดับน้ำไม่ลึกนัก

Visitors: 40,428